Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lê Tấn Dũng
Giới tính Nam
Email tandung70@yahoo.com
Đơn vị TH Đống Đa - Hà Nội
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 38 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 18 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này