Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trần Hoàng Ngân
Giới tính Nữ
Email phiasaulathanchet@yahoo.com
Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
Tỉnh/thành Hải Phòng
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 16 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2981 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 4680 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này