Tìm kiếm

Quảng cáo

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Trương Thị Huyền Trân
Giới tính Nữ
Email ttruongthihuyendieu@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Lý Tự Trọng
Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
Tỉnh/thành Đồng Nai
Chuyên môn Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ, Tin học, Mỹ thuật, GDCD - GDNGLL
Giới thiệu giáo viên dạy giỏi nhiều năm liền
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 19 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1622 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 21632 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này