Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Hà Thị Tâm
Giới tính Nữ
Email tamhaccid@gmail.com
Đơn vị cong ty CCID
Tỉnh/thành Ha noi
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1177 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 762 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này