Tìm kiếm

Quảng cáo

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đoàn Chí Cường
Giới tính Nam
Email doancuong2006@yahoo.com
Website http://violet.vn/doancuong
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Nam Sơn
Quận/huyện Huyện Ba Chẽ
Tỉnh/thành Quảng Ninh
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Nguyễn Trung Hà, Đoàn Thường Vụ
Đã đưa lên 9 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1620 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 639 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này