Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nông Bình
Giới tính Nữ
Email tieuhoc99@yh00.com
Đơn vị Trường THThanh Long
Tỉnh/thành Lạng Sơn
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 34 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 19 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này