Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Thịnh
Giới tính Nam
Email thinhdta@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Duy Tiên A
Quận/huyện Huyện Duy Tiên
Tỉnh/thành Hà Nam
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 23 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 862 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 13750 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này