Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Đặng Thị Tố Nga
Giới tính Nữ
Email nhannganho4@yahoo.com.vn
Đơn vị truong THCS Ngoi Sao
Tỉnh/thành Thanh Pho Ho Chi Minh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 7 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1748 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 1634 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này