Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Ngô Ngọc Hùng
Giới tính Nữ
Email ngochungyt82@gmail.com
Đơn vị Trường THCS Hồng Kỳ
Tỉnh/thành Bắc Giang
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 998 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 22 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này