Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hoàng Ngọc Lợi
Giới tính Nam
Email loimonsonedu@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Môn Sơn
Quận/huyện Huyện Con Cuông
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 9 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1284 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 2066 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này