Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Nghiệp
Giới tính Nữ
Email nghiepdamdai@gmail.com
Đơn vị Trường THCS Phú Hòa
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 222 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 81 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này