Menu
Đăng nhập Đăng ký

Thống kê

 • 687246 truy cập
 • 456 trong hôm nay
 • 1813910 lượt xem
 • 511 trong hôm nay
 • 333 thành viên

Đang Online

95 khách và 0 thành viên

  Nội dung chính

  hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền

  • Trường Mầm non Đông Hội
  • 13-03-2018
  • 6.9 MB
  Phßng gi¸o dôc - ®µo t¹o huyÖn ®«ng anh Ng­êi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Thu Hiền Gi¸o viªn : Líp mÉu gi¸o nhì B2 Hoa hồng – Hoa cúc – Hoa đồng tiền Môc ®Ých yªu cÇu : 1/ Kiến thức: - Trẻ biết tên gọi, đặc điểm rõ nét của một số loại hoa: hoa hồng, hoa đồng tiền, hoa cúc. - Trẻ biết hoa hồng – hoa cúc –hoa đồng tiền là hoa dùng để trang trí - Trẻ nhận biết dấu hiệu chung của những loại hoa đó 2/ Kỹ năng: - Kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định, nghe, so sánh. - Kĩ năng chơi, phối hợp với bạn trong khi chơi - Kĩ năng nói đủ câu, nói rõ ràng, mạch lạc khi giao tiếp với cô giáo và bạn bè. 3/ Tháiđộ: - Trẻ hứng thú, tích cực trong giờ học. - Giáo dục trẻ biết yêu quí, chăm sóc, bảo vệ hoa.
  Xem nhiều hơn
  Chưa ai thích bài này
  Top