Menu
Đăng nhập Đăng ký

Thống kê

 • 717462 truy cập
 • 208 trong hôm nay
 • 1857439 lượt xem
 • 234 trong hôm nay
 • 334 thành viên

Đang Online

58 khách và 0 thành viên

  Nội dung chính

  Số 8 (Tiết 2)

  • Trường Mầm non Đông Hội
  • 13-12-2016
  • 618.5 KB
  PHßNG GI¸O DôC - ®µo t¹o ®«ng anh Tr­êng mÇm non §«ng Héi Gi¸o ¸n lµm quen víi to¸n ®Ò tµi: Số 8 (Tiết 2) ®èi t­ượng: 5 - 6 tuæi Thêi gian: 30 - 35 phót Gi¸o viªn: Lương Thị Hương Đỗ Thị Bích Ngọc Thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 8 8 8 7 Thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 8 8 5 8 3 6
  Xem nhiều hơn
  Chưa ai thích bài này
  Top