Menu
Đăng nhập Đăng ký

Thống kê

 • 717442 truy cập
 • 188 trong hôm nay
 • 1857418 lượt xem
 • 213 trong hôm nay
 • 334 thành viên

Đang Online

57 khách và 0 thành viên

  Nội dung chính

  violympic - toán 2 - vòng 7

  • Nguyễn Thanh Bình
  • 24-02-2017
  • 59.7 KB
  ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 – VÒNG 7 Bài thi số 1 Bài thi số 2. Đập dế 1.Giá trị của y thỏa mãn: 20 +y = 70 là…. 2. Tính: 11 - 6 3. Cho: 11kg – 2kg …. 10kg. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là ….. 4.Giá trị của y thỏa mãn: 9 +50 = 50 là…. 5.Trong các phép tính sau, phép tính nào có hiệu lớn nhất? 11 – 1 80 - 72 70 - 65 30 - 24 6. Trong phép tính dưới đây phép tính nào đúng: 5 + 6 = 11 45 – 34 = 19 11 + 11 = 22 90 – 3 = 86 7. Cho x + 23 = 30. Giá trị của x là ….. 8. Hiệu của 9 và 5 là ….. 9. Phép tính có 2 số hạng bằng nhau và có tổng bằng 12 là; 6+6 5+5 3 + 11 10 + 2 10. Cho a + 3 + 27 = 90. Giá trị của a là….. Bài thi số 3 Câu 1: Hiệu của 50 và 5 là Câu 2: Tính: 13 + 87 = Câu 3: Cho: 8 + ..... = 100. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là Câu 4: Tính: 60 – 6 = Câu 5: Tính: 80 – 69 – 4 = Câu 6: Tính: 60 – 6 + 28 = Câu 7: Số hạng thứ nhất là 7, tổng của 2 số là 70 . Vậy số hạng thứ 2 là Câu 8: Trong thùng đã có 5 lít nước. Vậy cần đổ thêm vào lít nước nữa để trong thùng có 5 chục lít nước. Câu 9: Có hai thùng đựng xăng. Sau khi đổ 21 lít xăng từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì mỗi thùng đều có 5 chục lít xăng. Vậy lúc đầu thùng thứ hai có lít xăng. Câu 10: Có hai thùng đựng xăng. Sau khi đổ 17 lít xăng từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì mỗi thùng đều có 7 chục lít xăng. Vậy lúc đầu thùng thứ nhất có lít xăng.
  Xem nhiều hơn
  Nguyễn Thanh Bình thích bài này
  Top