Menu
Đăng nhập Đăng ký

Thống kê

 • 687244 truy cập
 • 454 trong hôm nay
 • 1813906 lượt xem
 • 507 trong hôm nay
 • 333 thành viên

Đang Online

95 khách và 0 thành viên

  Nội dung chính

  Violympic toán 2 - Vòng 8

  • Nguyễn Thanh Bình
  • 24-02-2017
  • 19.6 KB
  ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 – VÒNG 8 Bài thi số 1. 12 con giáp 1.Một cửa hàng sau khi bán đi 3 chục lít nước mắm thì số nước mắm còn lại bằng số bé nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của nó bằng 11. vậy lúc đầu cửa hàng có …. lít nước mắm? 2. Tính: 73 – 37 = 3. Cho: y – 59 = 23 + 9. Giá trị của y là ….. 4.Cho 5cm + 3dm – 48cm …. 34cm. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là…. 5.Cho 7dm …. 6dm9cm. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là…. 6. Hình vẽ sau có mấy hình tứ giác? 7. Cho các số 26; 6; 19; 28. Tổng của số lớn nhất và số nhỏ nhất trong các số đã cho là ….. 8. Cho 31dm - 26dm …. 9dm – 39cm. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là…. 9. Trong các số 24: 42; 8; 80; 78 thì số lớn nhất là…. 10. Tính 62 – 59 = Bài thi số 2 Đi tìm “Kho báu” 1. Cho các số 44; 42; 8; 80; 78. xếp các số đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn: A. 8; 42; 78; 80 B. 80; 78; 44; 42; 9 C. 8; 44; 42; 78; 80 D. 8; 42; 44; 78; 80. 2. Tính: 73 – 37 = 3. Giá trị của y thỏa mãn y – 37 = 63 là….. 4. Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào có tổng bằng 100? A. 32 + 58 B. 41 – 31 C. 74 + 26 D. 30 + 60 5. Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào sai? A. 45 – 4 = 5 B. 6 + 5 = 11 C. 44 + 26= 70 D. 33 + 56= 89 6. Tính: 32 – 6 = 7. Tổng 2 số là 62, số hạng thứ nhất là 26. Vậy số hạng thứ hai là …. 8.Cho: y – 6 – 6 = 70 – 24. Giá trị của y là…. 9. Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào có hiệu bằng 25? 71 – 46 37 – 2 81 – 66 35 – 30 10. Hiệu của 52 và 5 là: 57 2 47 37 11. Trong một phép tính trừ có số trừ bằnghiệu số và bằng 38. vậy số bị trừ là….. 12.Trong một phép tính trừ có số trừ bằnghiệu số và bằng 47. vậy số bị trừ là….. 13. Bố nhiều hơn mẹ 3 tuổi. Năm nay mẹ 38 tuổi. Vậy năm nay bố … tuổi A. 51 B. 45 C. 35 D.41 14. Cho 72kg – 8kg … 65kg. dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: A. - B. > C. < D.+
  Xem nhiều hơn
  Nguyễn Thanh Bình thích bài này
  Top