THỨ HAI (18/7) Đ/c Độ - S: 08h30 Làm việc với KHTC - PH81. - C: 14h00 Làm việc với TCCB - PH81. Đ/c Đại Cả ngày Đi công tác hết ngày thứ 5 (21/7/2016). Đ/c Quang Cả ngày Dự Hội thảo Mô hình trường học mới cấp THCS tại Văn phòng HEID, Láng Hạ, Hà Nội. GDTrH cùng đi. Bố trí xe 07h30. Đ/c Tiến - S: 08h30 Dự Hội nghị tại Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. KHTC cùng đi. Bố trí xe 08h15. - C: 14h00 Làm việc tại cơ quan. Đ/c Dũng - S: 08h30 Dự tiếp xúc cử tri: Đơn vị...