Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Ngô Minh Xuân
Giới tính Nữ
Email hoaxuan93@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Định
Quận/huyện Huyện Chợ Lách
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 33 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3562 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 43256 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này