Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phan Đinh Bảo Thơ
Giới tính Nữ
Email thophan1998@gmail.com
Đơn vị CĐSPTW Nha Trang
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 8 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 59 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này