Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Xuân Thanh
Giới tính Nữ
Email congdoanncn@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nghi Phương 2
Quận/huyện Huyện Nghi Lộc
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 23 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1950 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 4502 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này