Tìm kiếm

Quảng cáo

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thị Kim Thêm
Giới tính Nữ
Email kimthem220689@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn
Quận/huyện Huyện Bến Cát
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Hà Huy Đồng, Nguyễn Dak Anh Tuấn
Đã đưa lên 7 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 298 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 1152 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này