Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thái Ngộ
Giới tính Nữ
Email thaingo123@yahoo.com.vn
Đơn vị Son Thành
Tỉnh/thành Phú Yên
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 37 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2790 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 19139 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này