Tìm kiếm

Quảng cáo

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thảo Trang
Giới tính Nữ
Email trangtttb@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/truongtieuhocsuoingob
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ấp Suối Ngô
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Lớp 4
Giới thiệu KO CO
Xác thực bởi Lê Phước Bình, Phạm Văn Thiệt
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 403 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 114 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này