Tìm kiếm

Quảng cáo

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Phuong
Giới tính Nữ
Email phuong13121974@yahoo.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cao Viên
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Ngữ văn
Giới thiệu GVG
Xác thực bởi Nguyễn Đình Chính, Bùi Thị Kim Anh
Đã đưa lên 101 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 488 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 31857 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này