Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Huế
Giới tính Nữ
Email toanvui.hue89@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Bảo Lâm
Quận/huyện Huyện Bảo Lâm
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 878 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 69 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này