Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phan Quý Sâm
Giới tính Nam
Email songhieu_1968@yaho.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hòa Hiếu 1
Quận/huyện Thị xã Thái Hòa
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Mỹ thuật
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 233 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 855 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 54378 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này