Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phan Huy Cat
Giới tính Nam
Email phanhuy408@gmail.com
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Châu Tiến
Quận/huyện Huyện Quỳ Châu
Tỉnh/thành Nghệ An
Giới thiệu HUY CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 407 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 596 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 101842 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này