Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Tu Huu Tuan
Giới tính Nữ
Email DUYTU61@YAHOO.COM
Đơn vị PVA
Tỉnh/thành hcm
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 27 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 90 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này