Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hoàng Văn Hợi
Giới tính Nam
Email tanhieu7601@yahoo.com
Website http://violet.vn/tanhieu7601
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT DL Ngô Trí Hòa
Quận/huyện Huyện Diễn châu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Trương Thanh Sơn, Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 97 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 699 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 2217 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này