Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Ngọc Minh Châu
Giới tính Nữ
Email minhchaubeti@yahoo.com
Tỉnh/thành Hung Yen
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 190 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 88 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này