Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Bùi Thị Kim Thoa
Giới tính Nữ
Email thoa2882003@yahoo.com
Đơn vị THPT Trần Nhân Tông
Tỉnh/thành Quảng Ninh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 155 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 86 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này