Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phạm Thị Hồng
Giới tính Nữ
Email Hongtl@gmail.com
Đơn vị Trường Tiểu học Tân Liên
Tỉnh/thành Hải phòng
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 409 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 99 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này