Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hồ Xuân Trọng
Giới tính Nam
Email xuantrong.ho@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT DL Bùi Thị Xuân
Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
Tỉnh/thành Đồng Nai
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 131 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4925 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 52735 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này