Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Cao Thi Hang Nga
Giới tính Nữ
Email caothihangnga88@gmail.com
Đơn vị truongmamnon
Tỉnh/thành nghean
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 63 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 100 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này