Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Phương
Giới tính Nữ
Email c2binhminh.to@gmail.com
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Bình Minh
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Giới thiệu CSTĐ cơ sở
Xác thực bởi Bùi Thị Kim Anh, Nguyễn Thị Phuong
Đã đưa lên 177 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 55 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 10302 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này