Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Duy Đông
Giới tính Nam
Email ngduydong@ymail.com
Website http://violet.vn/Duydong72
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Quỳnh Tân B
Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
Tỉnh/thành Nghệ An
Xác thực bởi Võ Phi Hùng, Hoàng Phú
Đã đưa lên 325 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 825 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 62297 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này