Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thanh Tú
Giới tính Nữ
Email thcsdh.hlaivung@gmail.com
Đơn vị THCS Tân Hoà
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 25 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 98 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này