Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Trương Thị Hạ Ly
Giới tính Nữ
Email truongthihaly@gmail.com
Đơn vị Trường THCS Phạm Đình Hổ
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 119 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 507 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này